Keresés a Bibliában

6 1Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? (Jak 2,6) 2Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre? (Luk 22,30; Jel 2,26) 3Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat? (1Thess 4,14-17;Gal 5,24) 4Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, a kik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le. (Róm 8,5) 5Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között? (Mát 25,13;26,64; Ján 14,3) 6Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt? (1Kor 10,21; Zsid 6,6) 7Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? (Péld 19,11;Péld 20,22; Mát 5,21.39; Luk 6,29; Róm 12,19.1Thess;5,15.1Pét;3,9) 8Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még pedig atyátokfiainak. (1Thess 4,6;5,15) 9Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, (Gal 5,19.20.21; Eféz 5,5) 10Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. (Zsolt 32,5) 11Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. (Tit 3,3; Eféz 2,1-3;Zsid 9,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG