Keresés a Bibliában

22Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (Róm 5,21) 23Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. (1Thess 4,14-17;Gal 5,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG