Keresés a Bibliában

11Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. (Tit 3,3; Eféz 2,1-3;Zsid 9,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG