Keresés a Bibliában

11Mindezideig éhezünk is, szomjúhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is, (2Kor 11,27;Csel 23,2.2Kor;4,8.9) 12Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván; ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk; ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük; (Zsolt 109,28;Róm 12,14; Mát 5,44) 13Ha gyaláztatunk, könyörgünk: szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig. (Róm 15,2) 32Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak fel nem támadnak? Együnk és igyunk, holnap úgyis meghalunk! (Ésa 22,13;56,12) 2A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek. (2Kor 8,4.7.11) 9Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok. (Csel 14,27) 8A ki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. (2Kor 1,21;Kol 1,22.1Thess;3,13;5,23) 9Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre, (Róm 8,16.17;Ján 15,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG