Keresés a Bibliában

8Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent. (Csel 9,3-6;15,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből: (Csel 22,6;26,12.13) 5És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. (1Kor 1,2) 17Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, a ki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel. (Luk 3,15.16; Ján 1,20) 16De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, a miket láttál, mint azokban, a mikre nézve meg fogok néked jelenni ; (Csel 22,15.17.18.2Kor;12,2-4) 17Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkozám a templomban, elragadtatám lelkemben, (Csel 9,26-30;26,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG