Keresés a Bibliában

27Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett. (Zsolt 8,7; Mát 28,18; Zsid 2,18;Mát 11,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, a melyről szólunk. (Zsid 12,28; Luk 10,9) 6Sőt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá? (Zsolt 8,5-7) 7Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt és úrrá tetted kezeid munkáin, (Zsolt 40,7-9) 8Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett. (Mát 28,18; Eféz 1,20-22)

KNB SZIT STL BD RUF KG