Keresés a Bibliában

20Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak. (Csel 26,23; Kol 1,18; Jel 1,5;Mát 28,1-6) 21Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. (1Móz 3,19;2,17; Róm 5,12.18) 22Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (Róm 5,21) 23Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. (1Thess 4,14-17;Gal 5,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG