Keresés a Bibliában

8A ki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. (2Kor 1,21;Kol 1,22.1Thess;3,13;5,23) 5Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. (1Kor 10,17;Róm 12,4.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG