Keresés a Bibliában

10Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. (Fil 3,16;Fil 2,2.3.15.16) 11Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. (Jak 3,16) 18Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is. (1Kor 1,10.11.12;3,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG