Keresés a Bibliában

27Vajjon gondolható-é, hogy lakozhatnék az Isten a földön? Ímé az ég, és az egeknek egei be nem foghatnak téged; mennyivel kevésbbé e ház, a melyet én építettem. (Ésa 66,1; Jer 23,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG