Keresés a Bibliában

9Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között; mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? (2Krón 1,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG