Keresés a Bibliában

7Abija egyéb dolgai és minden cselekedetei pedig vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében? És hadakozás volt Abija és Jeroboám között. (2Krón 13,2-19) 8És elaluvék Abija az ő atyáival, és eltemeték őt a Dávid városában; és uralkodék helyette Asa, az ő fia. (2Krón 14,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG