Keresés a Bibliában

2Megjelenék az Úr Salamonnak másodszor is, a miként megjelent volt néki Gibeonban. (1Kir 3,5) 6De hogyha elszakadtok ti és a ti fiaitok én tőlem, és meg nem őrizénditek az én parancsolatimat és végzéseimet, melyeket előtökbe adtam; hanem elmentek, és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt: (Józs 23,16; Zsolt 89,31-33) 7Kigyomlálom az Izráelt e föld színéről, a melyet nékik adtam; e házat, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, és az Izráel példabeszédül és meséül lészen minden nép előtt. (5Móz 4,25-27.28.36.37) 8És bár e ház felséges, mégis a kik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak, és azt mondják: Miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal? (Siral 2,2-7;21,22.5Móz;29,24-28)

KNB SZIT STL BD RUF KG