Keresés a Bibliában

9És nem volt egyéb a ládában, mint csak a két kőtábla, a melyeket Mózes a Hórebnél helyezett bele, mikor az Úr szövetséget kötött az Izráel fiaival, mikor kijövének Égyiptom földéből. (2Móz 25,16-21; Zsid 9,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG