Keresés a Bibliában

2De a harmadik esztendőben aláméne Josafát, Júda királya az Izráel királyához, (2Krón 18,1.2) 38És mikor mosták az ő szekerét a Samaria mellett lévő tóban: az ebek nyalták az ő vérét, és paráznák fürödtek ott, az Úrnak beszéde szerint, a melyet szólott volt. (1Kir 21,19) 10És lőn a húsz esztendő végén, a mialatt Salamon a két házat, az Úr házát és a király házát megépíté, (2Krón 8,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG