Keresés a Bibliában

10Azután elaludt Dávid az ő atyáival, és eltemetteték a Dávid városában. (2Sám 5,6-9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


29Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van. (1Kir 2,10; Nehem 3,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG