Keresés a Bibliában

17És mikor meglátta Akháb Illést, monda Akháb néki: Te vagy-é az Izráel megháborítója? (1Kir 17,1; Ámós 7,10.11) 2És követet külde Jézabel Illéshez, mondván: Ezt cselekedjék velem az istenek és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint a hogy te cselekedtél azoknak életekkel mind egyig. (1Kir 2,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG