Keresés a Bibliában

33És csinált Akháb Aserát is, és jobban haragra indítá Akháb az Urat, Izráel Istenét, mint az Izráel valamennyi királya, a kik ő előtte voltak. (1Kir 18,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG