Keresés a Bibliában

25És lőn Roboám király ötödik esztendejében, feljött Sisák, az Égyiptombeli király Jeruzsálem ellen. (1Kir 11,40) 26És elvivé az Úr házának kincseit, és a király házának kincseit, és mindent, a mi csak elvihető volt; elvitte mind az arany paizsokat is, a melyeket Salamon csináltatott, (1Kir 10,16.17)

KNB SZIT STL BD RUF KG