Keresés a Bibliában

7Akkor építe Salamon templomot Kámosnak, a Moábiták útálatos bálványának a hegyen, a mely Jeruzsálem átellenében van, és Moloknak, az Ammon fiai útálatos bálványának. (4Móz 21,29; Bir 11,24;3Móz 18,21;20,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG