Keresés a Bibliában

40Igyekezik vala pedig Salamon megölni Jeroboámot; ezért felkelvén Jeroboám, futa Égyiptomba, Sésákhoz, az Égyiptombeli királyhoz, és ott volt Égyiptomban, Salamon haláláig. (1Kir,11 11. 31.;1Kir 14,25.26)

KNB SZIT STL BD RUF KG