Keresés a Bibliában

3Keresének annakokáért egy szép leányt Izráelnek minden határiban; és találák a Súnem városából való Abiságot, a kit el is hozának a királyhoz. (Józs 19,18;1Kir 2,17.21.22) 4És a leány igen szép volt, és a királyt ápolta és szolgált néki. De a király nem ismeré őt.

KNB SZIT STL BD RUF KG