Keresés a Bibliában

4Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van. (1Ján 19,11;Ján 1,1-3; Kol 1,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG