Keresés a Bibliában

13És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. (Ján 6,45; Siral 2,9; Zsolt 74,9; Ésa 59,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


33Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. (Jer 30,22) 34És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. (Ésa 54,13; Ján 6,45;Jer 33,8; Mik 7,18; Csel 10,43)

KNB SZIT STL BD RUF KG