Keresés a Bibliában

24És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, a kik ellenem vétkeztek, mert az ő férgök meg nem hal és tüzök el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek. (Jer 4,4; Jóel 3,2;Márk 9,43.44)

KNB SZIT STL BD RUF KG