Keresés a Bibliában

7És illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. (Jer 1,9; Dán 10,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


17Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. (Ésa 53,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG