Keresés a Bibliában

7Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem! (Jer 31,35) 8Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. (Ésa 52,12; Zsolt 37,6; Ésa 8,21.22;9,2) 10Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. (Ésa 51,16;66,22; Jel 21,2-4) 9Ezért van távol tőlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság, várunk világosságra, és ímé, sötétség, és fényességre, és ímé, homályban járunk! (Ésa 5,30; Ámós 5,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG