Keresés a Bibliában

3Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. (Ésa 35,7; Jóel 2,28; Ezék 34,26; Malak 3,10; Ján 7,38)

KNB SZIT STL BD RUF KG


17És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. (Ésa 44,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG