Keresés a Bibliában

3Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével: (Ésa 1,25-27;27,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG