Keresés a Bibliában

3És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde; (Ésa,2 9. 24. Ésa 35,5. Máté 11,5. 6.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten reájok bízta az ő beszédeit. (Róm 9,4; Zsolt 147,19.20) 4A kik izráeliták, a kiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek; (2Móz 4,22.5Móz;7,6;Zsolt 147,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG