Keresés a Bibliában

6És csak mezgérlés marad belőlök, mint az olajfa megrázásakor két-három bogyó az ágak hegyén, négy-öt a gyümölcsfának lombjai közt, így szól az Úr, Izráel Istene. (Ámós 8,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG