Keresés a Bibliában

1 1Ámós beszédei, a ki a Tékoabeli pásztorok közt volt, azokról, a miket Izráel felől látott Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Jóás fiának, Izráel királyának idejében, két esztendővel a földindulás előtt. (Ámós 7,14;Ésa 1,1; Hós 1,1.2Sám;14,2.2Krón;26,1.2Kir;15,1) 2És mondá: A Sionról megharsan az Úr és Jeruzsálemből megzendül, és elhervadnak a pásztorok legelői, és megszárad a Kármel teteje. (Jóel 3,16) 3Így szól az Úr: Három bűne miatt Damaskusnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert vas-cséplőkkel cséplették meg a Gileádot. (2Kir 13,3.7) 4Tüzet vetek azért Hazáel házára, és az emészti meg a Ben-Hadad palotáit. (Zsolt 137,7; Ezék 25,3.6.8;26,2) 5És összetöröm Damaskus zárját, és kivágom a lakót Avennek völgyéből és a királyi pálcza tartóját Beth-Édenből, és Aramnak népe Kirbe fogva vitetik, ezt mondja az Úr. (2Kir 16,9; Jer 49,23) 6Így szól az Úr: Három bűne miatt Gázának, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész népet rabságra vitték, hogy az Edomitáknak adják el őket. (Ezék 25,15.2Krón;21,16.17;28,18) 7Tüzet vetek azért Gáza kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit. (Ezék 25,12.14; Jóel 1,15) 8És kivágom a lakót Asdódból, és a királyi pálcza tartóját Askelonból, és Akronra is majd rávetem kezemet és a Filiszteusok maradéka elvész, azt mondja az én Uram, az Úr. (Ezék 25,15-17; Ésa 20,1) 9Így szól az Úr: Három bűne miatt Tírusnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész rabnépet Edomnak adták át, és nem emlékeztek meg a testvéri frigyről. (Ezék 26,2;Ezék 26,2) 10Tüzet vetek azért Tírus kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit. (Ámós 9,12) 11Így szól az Úr: Három bűne miatt Edomnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert fegyverrel űzte saját atyjafiát, és elfojtá szívében az irgalmasságot, és haragja szüntelen tépett, és dühösködését mindvégig fentartotta. (Ezék 25,12) 12Tüzet vetek azért Témánra, és az emészti majd meg Boczra palotáit. (Jer 49,7.8) 13Így szól az Úr: Három bűne miatt Ammon fiainak, sőt négy miatt, nem fordítom el; mert széthasogatták Gileád terhes asszonyait, hogy kiszélesíthessék az ő határokat. (Sof 2,8.9; Ezék 25,1-7) 14Tüzet vetek azért Rabba kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit; harczi kiáltással a háború napján, pusztító viharral a szélvésznek napján. (2Sám 12,26.29) 15És számkivetésbe megy az ő királyuk; ő maga és vele fejedelmei is, ezt mondja az Úr! (Ésa 1,18.19.20)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet