Keresés a Bibliában

6A nekünk adott kegyelemnek megfelelően azonban különböző ajándékaink vannak: aki a prófétálást kapta, prófétáljon a hit szabályai szerint; 7aki tisztséget kapott, gyakorolja tisztségét; aki tanító, oktasson; 8aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson; aki alamizsnát oszt, tegye egyszerűségben; aki elöljáró, legyen gondos; aki irgalmasságot gyakorol, tegye derűsen.

Felebaráti szeretet.

9Szeressetek tettetés nélkül. Gyűlöljétek a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. 10Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás dolgában legyetek előzékenyek. 11A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkűek: az Úr az, akinek szolgáltok! 12Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban. 13Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, s gyakoroljátok a vendégszeretetet. 14Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok! 15Örvendezzetek az örvendezőkkel, a sírókkal pedig sírjatok. Éljetek egyetértésben. 16Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne tartsátok magatokat önmagatoktól okosaknak.

KNB SZIT STL BD RUF KG