Keresés a Bibliában

23vagyis hogy a Messiás szenvedni fog, elsőnek támad föl a halottak közül, s világosságot hirdet népének és a pogányoknak.”

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” 46Majd így folytatta: „Meg volt tehát írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell és harmadnapon halottaiból föl kell támadnia.

KNB SZIT STL BD RUF KG