Keresés a Bibliában

15 1Szelíd felelet megtöri a haragot,
sértő szó pedig szítja az indulatot. 2A bölcsek nyelve ékessé teszi a tudományt,
a balgák szája pedig dőreséget bugyogtat. 3Az Úr szeme mindenütt jelen van,
a rosszakat is, a jókat is meglátja. 4A békülékeny nyelv az élet fája,
a zabolátlan azonban összezúzza a lelket. 5A balga fitymálja atyja feddését,
aki pedig intésre hallgat, csak okosabb lesz.
A tökéletes jámborság a legnagyobb erősség,
a gonoszok terveit pedig kiirtják. 6Az igaz háza igen nagy erősség,
a gonoszok termésében pedig háborúság van. 7A bölcsek ajka tudást hint,
nem így azonban a balgák szíve! 8Utálja az Úr a gonoszok áldozatait,
de kedvét leli az igazak imájában. 9Utálja az Úr a gonosz útját,
de szereti azt, aki az igazság útján jár. 10Súlyosan lakol, aki letér az élet útjáról,
aki a dorgálást gyűlöli, az meghal. 11Az alvilág s az enyészet helye tárva van az Úr előtt,
mennyivel inkább az emberek fiainak szíve! 12Az arcátlan nem szívleli azt, aki meginti,
oda sem néz a bölcsek tájékára. 13A jókedv felderíti az arcot,
a szív bánata pedig leveri a lelket. 14Az okos szíve tudást keres,
a balgák szája pedig bolondságon legel. 15Bajos a szegény ember minden napja,
de a derűs kedély olyan, mint a folytonos lakoma. 16Többet ér a kevés az Úr félelmében,
mint a dús kincs nyugtalanság közepette. 17Jobb, ha főzelékre hívnak szeretettel,
mint hizlalt tulokra gyűlölettel. 18Az indulatos ember civódást szít,
a szelíd ellenben a viszályt lecsendesíti. 19A lusta ösvénye olyan, mint a töviskerítés,
a szorgosak útja pedig egyenletes. 20A bölcs fiú örömet szerez atyjának,
a balga ember pedig megveti anyját. 21A sületlenség kész öröm a balgának,
az okos férfi pedig jól irányítja lépéseit. 22Tanácskozás nélkül a tervek meghiúsulnak,
de ahol sok a tanácsadó, ott valóra válnak. 23Öröme telik az embernek a szája válaszában,
s a kellő időben kimondott szó – de jó! 24Felfelé visz az okos ember életútja,
hogy elkerülje az alvilágot odalenn! 25Lebontja az Úr a kevélyek házát,
és megerősíti az özvegy mezsgyéjét. 26Utálja az Úr a gonosz terveket,
a tiszta beszéd azonban kedves előtte. 27Aki igaztalan haszonra törekszik, tönkreteszi házát,
de aki megveti az ajándékot, életet talál.
Könyörület és hűség eltörli a vétket,
s az Úr félelme által bárki elkerüli a gonoszságot. 28Az igaz szíve megfontolja a feleletet,
a gonoszok szája pedig ontja a gazságot. 29Távoltartja magát az Úr a gonoszoktól,
de meghallgatja az igazak imáját. 30A barátságos tekintet felvidítja a lelket,
és a kedvező hír erősíti a csontokat. 31A fül, amely az üdvös intelmet befogadja,
szívesen időzik a bölcsek körében! 32Aki elveti az intelmet, lebecsüli önmagát,
aki pedig hallgat a dorgálásra, belátásra jut. 33Az Úr félelme a bölcsesség tudománya,
s a dicsőség előtt alázatosság jár.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF