Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

KNB 2 SZIT 2 STL 1 BD 1 RUF 3 KG 3

Találatok a szövegben 12 találat

János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 19,11 Jézus így válaszolt: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked: ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne.
A János írása szerint való szent evangyéliom (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 19,11 Felele Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked: nagyobb bűne van azért annak, a ki a te kezedbe adott engem.
János evangéliuma (Simon Tamás László Újszövetség-fordítása)
 • 19,11 Jézus így válaszolt: – Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne.
Jézus Krisztus evangéliuma szent János szerint (Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás)
 • 19,11 Jézus csak ennyit mondott: „Semmi hatalmad sem volna fölöttem, ha onnan felülről nem kaptad volna. Annak, aki engem kiszolgáltatott neked, nagyobb a bűne.”
Evangélium János szerint (Káldi-Neovulgáta)
 • 19,11 Jézus azt felelte: »Semmi hatalmad sem volna felettem, ha onnan felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem kezedbe adott, nagyobb a bűne.«
Jeremiás próféta könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 32,17 Ó, Uram, URam! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget és a földet; neked semmi sem lehetetlen!
A prédikátor Salamon könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 9,12 Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcseség nincs a Seolban, a hová menendő vagy.
Jeremiás könyve (Szent István Társulati Biblia)
 • 32,17 „Ó, Uram! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal. Neked semmi sem lehetetlen.
Jeremiás könyve (Káldi-Neovulgáta)
 • 32,17 Ó, Uram, Isten! Íme, te alkottad az eget és a földet nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal; neked semmi sem lehetetlen.
Jeremiás próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
 • 32,17 Ah, ah, Uram Isten! Ímé te teremtetted a mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted!
Mózes ötödik könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 7,16 Megsemmisíted mindazokat a népeket, amelyeket hatalmadba ad Istened, az ÚR. Ne szánd őket, és ne tiszteld isteneiket, mert tőrbe ejtenek!
Második Törvénykönyv (Szent István Társulati Biblia)
 • 23,15 Mert az Úr, a te Istened táborodban jár, hogy megvédjen, s hatalmadba adja ellenségedet. Azért táborod legyen szent, ne lásson az Úr semmit, ami utálatos, nehogy elforduljon tőled.