Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

2Azt mondta nekik: »Menjetek be ebbe a helységbe, amelyik előttetek van, és mindjárt, amint bementek, egy szamarat találtok megkötve, amelyen még ember nem ült. Oldjátok el, és hozzátok ide. 3Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és azonnal elengedi ide.« 4Azok elmentek, megtalálták a szamarat az ajtóhoz kötve, kinn a keresztúton, és eloldották. 5Az ott állók közül egyesek azt mondták nekik: »Miért oldjátok el a szamarat?« 6Ők azt felelték, amit Jézus parancsolt nekik, erre elengedték azokat.
RUF 6

Találatok a szövegekben

Jézus megtisztítja a templomot (Mk 11,15-19; Lk 19,45-48; Jn 2,13-22) »
Jézus megtisztítja a templomot (Mk 11,15-19; Lk 19,45-48; Jn 2,13-22) »
Jézus harmadszor szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
Jézus utoljára szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-19; Jn 2,14-22) »
Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-19; Jn 2,14-22) »
Júdás elárulja Jézust (Mt 26,1-5.14-16; Mk 14,1-2.10-11) »
Júdás elárulja Jézust (Mt 26,1-5.14-16; Mk 14,1-2.10-11) »
Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Mk 15,1-5) »
Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Mk 15,1-5) »
Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »
Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »