Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

2Azt mondta nekik: »Menjetek be ebbe a helységbe, amelyik előttetek van, és mindjárt, amint bementek, egy szamarat találtok megkötve, amelyen még ember nem ült. Oldjátok el, és hozzátok ide. 3Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és azonnal elengedi ide.« 4Azok elmentek, megtalálták a szamarat az ajtóhoz kötve, kinn a keresztúton, és eloldották. 5Az ott állók közül egyesek azt mondták nekik: »Miért oldjátok el a szamarat?« 6Ők azt felelték, amit Jézus parancsolt nekik, erre elengedték azokat.
RUF 7

Találatok a szövegben 7 találat

Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 27,11 Jézus Pilátus előtt (Mk 15,2-5; Lk 23,1-5; Jn 18,33-38)
  • 21,12 Jézus megtisztítja a templomot (Mk 11,15-19; Lk 19,45-48; Jn 2,13-22)
  • 26,1 Jézus utoljára szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53)
Lukács evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 19,45 Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-19; Jn 2,14-22)
  • 22,1 Júdás elárulja Jézust (Mt 26,1-5.14-16; Mk 14,1-2.10-11)
  • 23,1 Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Mk 15,1-5)
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 18,28 Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25)