Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

12Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába; (Mát 14,3; Márk 1,14) 13És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain; (1Sám 21,5-7;3Móz 24,5-9)