Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

26Azért ne féljetek tőlök. Mert nincs oly rejtett dolog, a mi napfényre ne jőne; és oly titok, a mi ki ne tudódnék. (Márk 4,22; Luk 8,17;12,2) 27A mit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és a mit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. (Ésa 50,6) 28És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában. (Luk 12,4.5;Jak 4,12) 29Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! (Luk 12,6.7) 30Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. (3Móz 18,16) 31Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. (Mát 21,26) 32Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; (Mát 21,21; Márk 11,23; Luk 17,6) 33A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt. (Márk 8,38; Luk 9,26;12,9)