Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

36Mikor a tömegeket látta, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. 37Erre így szólt tanítványaihoz: »Az aratni való sok, de a munkás kevés. 38Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.«
10 1Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt.
2A tizenkét apostol nevei pedig ezek: az első Simon, akit Péternek neveznek, és András, a testvére, 3Jakab, Zebedeus fia, és a testvére, János, Fülöp és Bertalan, Tamás és a vámos Máté, Jakab, Alfeus fia, Tádé, 4a kánaáni Simon, és az iskarióti Júdás, aki el is árulta őt.
5Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: »A pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be! 6Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! 7Menjetek és hirdessétek: ‘Elközelgett a mennyek országa!’ 8Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!