Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

34Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, 35és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: 36»Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?« 37Ő azt felelte neki: »‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’. 38Ez a legnagyobb, az elsőparancs. 39A második hasonló ehhez: ‘Szeresd felebarátodat, mint önmagadat’. 40Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.«
RUF 6

Találatok a szövegben 6 találat

Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 3,22 Jézust Belzebub szövetségesének mondják (Mt 9,34; 12,22-32; Lk 11,14-22; 12,10)
  • 12,28 A nagy parancsolat (Mt 22,34-40; Lk 10,25-28)
  • 1,9 Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34)
  • 14,26 Az Olajfák hegyén (Mt 26,30-35; Lk 22,33-34)
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 12,22 Jézust Belzebub szövetségesének mondják (Mk 3,22-30; Lk 11,14-23; 12,10; Mt 9,32-34; Lk 6,43-45)
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 13,36 Péter fogadkozása (Mt 26,31-35; Mk 14,27-31; Lk 22,31-34)