Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

21 1Amikor már Jeruzsálem közelében jártak és odaértek Betfagéhoz az Olajfák hegyén, Jézus előre küldött két tanítványt. 2Azt mondta nekik: »Menjetek be az előttetek lévő faluba. Mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele egy csikót; oldjátok el, és vezessétek ide hozzám. 3Ha pedig valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rájuk szüksége, és azonnal el fogja engedni őket.« 4Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az ige, amit a próféta mondott:

5Íme, királyod jön hozzád;
szelíd ő, s szamárháton ül,
szamárcsikón, teherhordó állat fián«
.

6A tanítványok elmentek és megtették, amit Jézus parancsolt nekik. 7Odavezették a szamarat és a csikót, rájuk tették ruháikat, ő pedig felült rájuk. 8A hatalmas tömeg pedig leterítette ruháit az útra, mások meg ágakat vagdostak a fákról és az útra szórták. 9A tömeg, amely előtte ment és akik követték, így kiáltoztak: »Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön!Hozsanna a magasságban!«
10Amikor bement Jeruzsálembe, az egész város megmozdult. Azt kérdezték: »Kicsoda ez?«
RUF 15

Találatok a szövegben 13 találat

János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 6,1 Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Mk 6,32-44; Lk 9,10-17)
 • 12,12 Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Lk 19,29-38)
 • 18,28 Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25)
Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 11,1 Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19)
 • 13,1 Jézus jövendölése a templomról (Mt 24,1-2; Lk 21,5-6)
 • 11,27 Kérdés Jézus hatalmáról (Mt 21,23-27; Lk 20,1-8)
 • 12,1 A gonosz szőlőmunkások (Mt 21,33-46; Lk 20,9-19)
 • 6,30 Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15)
 • 1,9 Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34)
Lukács evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 19,28 Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Jn 12,12-19)
 • 10,1 Jézus kiküldi hetvenkét tanítványát (Mt 9,37-38; 10,7-16; 11,21-24)
 • 3,21 Jézus megkeresztelkedése (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Jn 1,29-34)
 • 20,1 Kérdés Jézus hatalmáról (Mt 21,23-27; Mk 11,27-33)
 • 20,9 A gonosz szőlőmunkások (Mt 21,33-46; Mk 12,1-12)
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 16,1 A farizeusok jelt kívánnak (Mk 8,11-21; Lk 11,16-29; 12,1; Mt 12,38-39)