Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

15Ha a testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. 16Ha azonban nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két társat, mert minden dolgot két vagy három tanú szavával kell igazolni. (MTörv 19,15) 17Ha rájuk sem akar hallgatni, mondd meg az egyháznak. Ha pedig az egyházra sem akar hallgatni, legyen számodra olyan, mint a pogány és a vámszedő. 18Bizony, mondom nektek: mindaz, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit föloldotok a földön, föl lesz oldva a mennyben is.
19És bizony, mondom nektek: ha a földön ketten egyetértésben kérnek valamit, bármi legyen is az, megkapják Atyámtól, aki a mennyben van. 20Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.«
RUF 7

Találatok a szövegekben

A lámpás és a mérték (Mt 5,15; 10,26; 7,2; 25,29; Lk 8,16-18; 11,33; 6,38; 19,26; 12,2) »
A lámpás és a mérték (Mt 5,15; 10,26; 7,2; 25,29; Lk 8,16-18; 11,33; 6,38; 19,26; 12,2) »
A megbocsátás (Mt 18,15.21-22) »
Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
A magvető (Mt 13,1-11.13-15.18-23; Lk 8,4-15) »
A magvető (Mt 13,1-11.13-15.18-23; Lk 8,4-15) »
Jézus megáldja a gyermekeket (Mt 19,13-15; Lk 18,15-17) »
Jézus megáldja a gyermekeket (Mt 19,13-15; Lk 18,15-17) »
Péter megtagadja Jézust (Mt 26,69-75; Lk 22,56-62; Jn 18,15-18.25-27) »
Péter megtagadja Jézust (Mt 26,69-75; Lk 22,56-62; Jn 18,15-18.25-27) »
Jézus és Barabbás (Mt 27,15-26; Lk 23,13-25; Jn 18,39-40; 19,4-16) »
Jézus és Barabbás (Mt 27,15-26; Lk 23,13-25; Jn 18,39-40; 19,4-16) »
Jézus a főpap házában Péter megtagadja Jézust (Mt 26,57-75; Mk 14,53-72; Jn 18,15-18,25-27) »
Jézus a főpap házában Péter megtagadja Jézust (Mt 26,57-75; Mk 14,53-72; Jn 18,15-18,25-27) »