Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

Só és világosság (Mk 9,50; 4,21; Lk 14,34-35; 8,16; 11,33)

13Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek.
RUF 7

Találatok a szövegekben

Az ízetlenné vált só (Mt 5,13; Lk 14,34-35) »
A toronyépítés, a hadba vonulás, a megízetlenült só (Mt 5,13; Mk 9,49-50) »
Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Mt 8,5-13) »
A nagy megpróbáltatás ideje (Mt 24,3-14; Mk 13,5-13) »
Jézus elhívja Lévit (Mt 9,9-13; Lk 5,27-32) »
A törvény érvényessége és a válás tilalma (Mt 11,12-13; 5,18.32) »
Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »

Találatok a szövegben 7 találat

Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Lukács evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))