Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

A nagy parancsolat (Mk 12,28-34; Lk 10,25-28)

34Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. 35Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: 36Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? 37Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
RUF 6

Találatok a szövegben 6 találat

Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 3,22 Jézust Belzebub szövetségesének mondják (Mt 9,34; 12,22-32; Lk 11,14-22; 12,10)
  • 12,28 A nagy parancsolat (Mt 22,34-40; Lk 10,25-28)
  • 1,9 Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34)
  • 14,26 Az Olajfák hegyén (Mt 26,30-35; Lk 22,33-34)
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 12,22 Jézust Belzebub szövetségesének mondják (Mk 3,22-30; Lk 11,14-23; 12,10; Mt 9,32-34; Lk 6,43-45)
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 13,36 Péter fogadkozása (Mt 26,31-35; Mk 14,27-31; Lk 22,31-34)