Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

Testvériség a gyülekezetben (Lk 17,3)

15Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. 16Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. 17Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek! Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt! 18Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. 19Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. 20Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
RUF 7

Találatok a szövegben 6 találat

Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 4,21 A lámpás és a mérték (Mt 5,15; 10,26; 7,2; 25,29; Lk 8,16-18; 11,33; 6,38; 19,26; 12,2)
  • 1,1 Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28)
  • 4,1 A magvető (Mt 13,1-11.13-15.18-23; Lk 8,4-15)
  • 10,13 Jézus megáldja a gyermekeket (Mt 19,13-15; Lk 18,15-17)
  • 14,66 Péter megtagadja Jézust (Mt 26,69-75; Lk 22,56-62; Jn 18,15-18.25-27)
  • 15,6 Jézus és Barabbás (Mt 27,15-26; Lk 23,13-25; Jn 18,39-40; 19,4-16)
Lukács evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 22,54 Jézus a főpap házában<br>Péter megtagadja Jézust (Mt 26,57-75; Mk 14,53-72; Jn 18,15-18,25-27)