Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

23Történt ismét, hogy amikor szombaton a vetések közt járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. 24A farizeusok azt mondták neki: »Nézd, azt csinálják szombaton, amit nem szabad.« 25Ő így felelt nekik: »Sohasem olvastátok, mit cselekedett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és éhezett ő, és akik vele voltak? (1 Sám 21,2-7) 26Hogyan ment be az Isten házába Abjatár főpap idejében, és evett a kitett kenyerekből, amelyeket nem szabad másnak megenni, csak a papoknak, és adott a vele lévőknek is?« 27Aztán hozzátette: »A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. 28Ezért az Emberfia ura a szombatnak is.«
RUF 4

Találatok a szövegekben

Kalásztépés szombaton (Mk 2,23-28; Lk 6,1-5) »
Kalásztépés szombaton (Mk 2,23-28; Lk 6,1-5) »
Kalásztépés szombaton (Mt 12,1-8; Mk 2,23-28) »
Kalásztépés szombaton (Mt 12,1-8; Mk 2,23-28) »
Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »
Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »
Jézus Pilátus előtt (Mk 15,2-5; Lk 23,1-5; Jn 18,33-38) »
Jézus Pilátus előtt (Mk 15,2-5; Lk 23,1-5; Jn 18,33-38) »