Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

35Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és így szóltak: »Mester! Azt szeretnénk, hogy amit kérünk, tedd meg nekünk.« 36Ő megkérdezte tőlük: »Mit akartok, hogy megtegyek nektek?« 37Azt felelték: »Tedd meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk pedig a bal oldaladon ülhessen a te dicsőségedben.« 38Jézus erre azt mondta nekik: »Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?« 39Ők azt felelték neki: »Meg tudunk.« Ekkor Jézus azt mondta nekik: »A kehelyből, amelyből én iszom, inni fogtok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is meg fogtok keresztelkedni. 40De azt megadni, hogy a jobbomon vagy a balomon ki üljön, az nem az én dolgom. Az azoké lesz, akiknek készítették.«
41Amikor a tíz meghallotta ezt, haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. 42Jézus azonban magához hívta őket, és azt mondta nekik: »Tudjátok, hogy akiket a nemzetek fejedelmeknek tekintenek, azok uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak felettük. 43Köztetek azonban ez nem így van, hanem aki nagy akar lenni, az legyen a szolgátok; 44aki pedig első akar lenni köztetek, az a szolgája lesz mindenkinek. 45Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.«
RUF 4

Találatok a szövegekben

Zebedeus fiainak kérése (Mk 10,35-45; Lk 22,24-27; Lk 12,50) »
Zebedeus fiainak kérése (Mk 10,35-45; Lk 22,24-27; Lk 12,50) »
A két jerikói vak meggyógyítása (Mk 10,46-52; Lk 18,35-43) »
A két jerikói vak meggyógyítása (Mk 10,46-52; Lk 18,35-43) »
Jézus meggyógyít két vakot (Mt 20,29-34; Mk 10,46-52; Lk 18,35-43) »
Jézus meggyógyít két vakot (Mt 20,29-34; Mk 10,46-52; Lk 18,35-43) »
Az aratnivaló sok, a munkás kevés (Mk 6,6.34; Lk 10,1-2; Jn 4,35) »
Az aratnivaló sok, a munkás kevés (Mk 6,6.34; Lk 10,1-2; Jn 4,35) »

Találatok a szövegben 4 találat

Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
  • 20 20 29
  • 9 27 35