Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

18Történt egyszer, hogy amikor egyedül imádkozott, és a tanítványok is vele voltak, megkérdezte őket: »Kinek tart engem a tömeg?« 19Ők ezt felelték: »Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások pedig azt tartják, hogy a korábbi próféták közül támadt fel valaki.« 20Azután megkérdezte tőlük: »Hát ti kinek tartotok engem?« Simon Péter válaszolt: »Az Isten Krisztusának.« 21Ő pedig rájuk parancsolt, és meghagyta, hogy ezt senkinek se mondják el, és így szólt: 22»Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.«
23Azután mindenkihez szólt: »Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. 24Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énértem, megmenti azt.
RUF 8

Találatok a szövegekben

21Jairus leányának feltámasztása A vérfolyásos asszony meggyógyítása (Mt 9,18-26; Lk 8,40-56) »
21Jairus leányának feltámasztása A vérfolyásos asszony meggyógyítása (Mt 9,18-26; Lk 8,40-56) »
1Keresztelő János (Mk 1,2-8; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
1Keresztelő János (Mk 1,2-8; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
13Péter vallástétele (Mk 8,27-30; Lk 9,18-21) »
13Péter vallástétele (Mk 8,27-30; Lk 9,18-21) »
1Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
1Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
27Péter vallástétele (Mt 16,13-20; Lk 9,18-21) »
27Péter vallástétele (Mt 16,13-20; Lk 9,18-21) »
60A tanítványok zúgolódása és Péter vallástétele (Mt 16,13-20; Mk 8,27-30; Lk 9,18-21) »
60A tanítványok zúgolódása és Péter vallástétele (Mt 16,13-20; Mk 8,27-30; Lk 9,18-21) »
33Ki a legnagyobb? (Mt 18,1-5; Lk 9,46-48) »
33A kisgyermek példája (Mt 18,1-5; Lk 9,46-48) »
1Kérdés a házassági elválásról (Mt 19,1-9; Lk 16,18; Mt 5,31-32) »
1Kérdés a házassági elválásról (Mt 19,1-9; Lk 16,18; Mt 5,31-32) »

Találatok a szövegben 16 találat

Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
  • 5 [...] 21
  • 1 1
  • 8 [...] 27
  • 9 [...] 33
  • 10 1
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
  • 3 1
  • 16 [...] 13
Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (1990))
  • 6 [...] 60