Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

5Amikor néhányan megjegyezték a templomról, hogy milyen szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt: 6»Jönnek majd napok, amikor mindezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amelyet le ne rombolnának.«
7Erre megkérdezték őt: »Mester! Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel?« 8Ő pedig így szólt: »Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: ‘Én vagyok’, és: ‘Elérkezett az idő’; de ti ne menjetek utánuk. 9Mikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük ; de ez még nem a vég.«
(Dán 2,28) 10Azután ezt mondta nekik: »Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. 11Földindulások lesznek, sok helyen dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek. 12Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért. 13Alkalom lesz ez számotokra, hogy tanúságot tegyetek. 14Véssétek hát szívetekbe: ne gondolkodjatok előre, mi módon védekezzetek. 15Mert olyan szájat és bölcsességet adok majd nektek, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. 16Kiszolgáltatnak titeket szüleitek és testvéreitek, rokonaitok és barátaitok, és közületek egyeseket halálra adnak. 17Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, 18de egy hajszál sem vész el a fejetekről. 19Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.
RUF 4

Találatok a szövegekben

Jézus jövendölése a templomról (Mk 13,1-2; Lk 21,5-6) »
Jézus jövendölése a templomról (Mk 13,1-2; Lk 21,5-6) »
Jézus jövendölése a templomról (Mt 24,1-2; Lk 21,5-6) »
Jézus jövendölése a templomról (Mt 24,1-2; Lk 21,5-6) »
A vérfolyásos asszony meggyógyítása Jairus leányának feltámasztása (Mk 5,21-43; Lk 8,40-56) »
A vérfolyásos asszony meggyógyítása Jairus leányának feltámasztása (Mk 5,21-43; Lk 8,40-56) »
Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »
Jézus kihallgatása Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-21; Mk 15,1-15; Lk 23,1-5.13-25) »